Dermatologų patikrinta kosmetika internetu

Grožio specialistų atrinkta kosmetika Jūsų odos būklės gerinimu.

Era Esthetic Professional klientų duomenų privatumo politika

 • Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis Era Esthetic Professional paskyra www.eraesthetic.shop bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje.
 • UAB „Era Esthetic Professional“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
 • Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.


Tiesioginė rinkodara

 • Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti pildydami kortelės anketą ir (ar) registruodamiesi www.eraesthetic.shop paskyroje.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@eraesthetic.shop arba paštu: UAB „Era Esthetic Professional“, I. Kanto g. 18, R22, LT-44296 Kaunas.
 • Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti Era Esthetic Professional naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.


Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas

 • www.eraesthetic.shop sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija kuriame pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.


Internetinės svetainės užklausos

 • Kai pateikiate užklausą mūsų internetinėje svetainėje www.eraesthetic.shop, tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir komentarą. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.


Duomenų saugojimo terminas

 • Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
 • Jūsų užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 metų.
 • Internetinės svetainės užklausų duomenis bei žaidimų ir loterijų duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų.
 • Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo bet kurioje internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.


Duomenų apsauga

 • Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
 • Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.


Jūsų sutikimai ir teisės

 • Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@eraesthetic.shop arba paštu: UAB „Era Esthetic Professional“, I. Kanto g. 18, R22, LT-44296 Kaunas, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).
 • Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 • Duomenis atnaujinti ir patikslinti Jūs taip pat galite bet kada savo www.eraesthetic.shop kortelės paskyroje.


Galiojimas ir pakeitimai


Į viršų