Prekių grąžinimas

Kokias prekes ir kaip galima grąžinti?

1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti šių prekių:
1.1 kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
1.2 kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
2. Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.
3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui per Elektroninę parduotuvę užsakytas ar nusipirktas prekes, kurios nėra nurodytos 1 punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu.
4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
5. Pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.
5.1 Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
5.2 Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
5.3 Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
6. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
6.1 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
6.2 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.3 prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
6.4 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
6.5 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
6.6 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą bei pateikti grąžinimo prašymą (dėl prašymo formos kreiptis nurodytais El. parduotuvės kontaktais).